Aby zahamować proces rozprzestrzeniania się chorób wśród drobiu oraz zadbać o ich ogólny dobrostan, niezbędna jest regularna dezynfekcja kurników. Dzięki niej usuwane zostają szkodliwe dla zwierząt wirusy, bakterie, owady, pleśnie i inne drobnoustroje. Aby wykonać skuteczną dezynfekcję kurnika, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni do tego procesu. Warto zapoznać się z dostępnymi na rynku preparatami do dezynfekcji oraz metodami dezynfekowania przestrzeni, w których hodowany jest drób. Warto kierować się nie ceną a skutecznością danych środków oraz procesów, z zachowaniem bezpieczeństwa zwierząt oraz pracowników.

kurniki

Dezynfekcja kurników - przygotowanie do procesu

W celu przeprowadzenia procesu dezynfekcji kurnika bezwarunkowo należy wyprowadzić zwierzęta z obiektu oraz wynieść wszelkie ruchome elementy wyposażenia. Koniecznym jest umycie takich elementów jak poidła, karmidła, okna czy wentylacja. Z kurnika trzeba pozbyć się odchodów, resztek ściółki, a nawet kurzu i pajęczyn. Zanim rozpocznie się dezynfekcja kurników, obiekt powinien być wyczyszczony, co pozwoli osiągnąć skuteczne efekty procesu. Należy do tego użyć odpowiednich środków dezynfekujących, ponieważ wykorzystanie samej wody nie zlikwiduje drobnoustrojów na zadowalającym poziomie

kurniki

Ozonowanie kurników

Dezynfekcja kurników może odbyć się za pomocą natrysków zawierających środki chemiczne, zamgławiania środkami dezynfekującymi, roztaczanymi po całym obiekcie lub dzięki ozonowaniu. Ozonowanie kurników jest skuteczną i bezpieczną metodą, ponieważ nie pozostawia po sobie żadnych odpadów. Utlenia wszelkie mikroorganizmy, jakie znajdują się na powierzchniach ścian, sufitów oraz podłoża, ale również w powietrzu. Aby proces zamgławiania lub ozonowania kurników osiągnął zamierzony efekt, należy upewnić się, że dezynfekowane pomieszczenie jest szczelnie zamknięte. W przypadku nieszczelności, osiągnięcie odpowiedniego stężenia ozonu w powietrzu będzie znacznie utrudnione i wydłuży oraz utrudni cały proces.