Sterylne warunki pracy w szpitalu czy salonie kosmetycznym, to podstawa poczucia bezpieczeństwa zarówno dla klientów jak i personelu. Należy dbać o czystość używanego sprzętu, pomieszczeń, w których odbywają się zabiegi oraz higienę pracowników. Oprócz mycia wyposażenia i rąk zwykłymi środkami takimi jak np. mydło, niezbędne jest również stosowanie odpowiednich płynów i preparatów przeznaczonych do dekontaminacji zanieczyszczonych powierzchni.

Co to jest dekontaminacja

Dekontaminacja to zbiór procesów mających na celu usunięcie i dezaktywację wszelkich substancji, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka. Podczas dekontaminacji wybrane części organizmów ożywionych (np. dłonie) lub materie nieożywione (np. skalpel) są dezynfekowane i sterylizowane, aby nie stwarzać zagrożenia. Stosowane są do tego różnego rodzaju środki dezynfekujące oraz wysoka temperatura, która skutecznie zabija mikroorganizmy, bakterie, wirusy itp.

Często w przypadku dekontaminacji sprzętu medycznego lub kosmetycznego używany jest autoklaw. To urządzenie wykorzystuje wysoką temperaturę oraz ciśnienie do szybkiego usunięcia wszelkich substancji, jakie znajdują się na powierzchni czyszczonego przedmiotu.

W procesie dekontaminacji istotne jest również systematyczne dbanie o sprzęt i dokładne czyszczenie go podstawowymi środkami higieny. Jednak, aby skutecznie pozbyć się zagrożeń mikrobiologicznych, niezbędne jest użycie profesjonalnego sprzętu oraz środków czyszczących.

Skażone mogą być nie tylko przedmioty lub skóra, ale także wdychane powietrze. Dlatego warto zastosować skuteczną metodę ozonowania, dzięki której sprawnie można pozbyć się niebezpiecznych substancji i mikroorganizmów. Ozonowanie nie pozostawia za sobą śladów, w postaci odpadków biologicznych. Utlenia napotkane cząsteczki i dociera do przestrzeni trudno dostępnych.

dekontaminacja

Dekontaminacja w szpitalu

Jednym z miejsc najbardziej narażonych na powstawanie niebezpiecznych patogenów i rozmnażanie się bakterii oraz wirusów są szpitale. Dekontaminacja w szpitalu wymuszona jest przede wszystkim bardzo częstym narażeniem na kontakt z krwią i innymi wydzielinami. Obowiązkiem jest zapewnienie pacjentom oraz personelowi medycznemu sterylnych warunków do wykonywania zabiegów ratujących zdrowie i życie.

Niedopuszczalne jest, aby używać zanieczyszczonego sprzętu lub pomieszczeń, narażając tym samym lekarzy, pielęgniarki oraz chorych, na kontakt z HCV (wirus zapalenia wątroby typu C), HIV czy innymi groźnymi wirusami oraz bakteriami. Dlatego oprócz podstawowego dotrzymywania higieny poprzez używanie jednorazowego sprzętu i jego odpowiednią utylizację, wszelki sprzęt nadający się do ponownego użycia musi zostać poddany procesowi dekontaminacji.

Oprócz tego sale zabiegowe, w których odbywają się operacje i inne formy leczenia mogące naruszyć ciągłość tkanki, muszą wykazywać sterylne warunki. Należy pozbyć się resztek krwi i innych wydzielin z ludzkiego ciała, a całą salę zdezynfekować.

Dekontaminacja w salonie kosmetycznym jest podstawą bezpiecznego oferowania usług i podobnie, jak w przypadku szpitali, musi odbywać się systematycznie. Podczas zabiegów kosmetycznych istnieje szansa na przecięcie skóry lub jej uszkodzenie, co może spowodować krwawienie. Używanie sprzętu zdezynfekowanego i sterylnego gwarantuje zarówno klientom jak i usługodawcy brak przenoszenia szkodliwych i niebezpiecznych patogenów. Ponadto informacja o dekontaminacji i utrzymywaniu sterylnych warunków w salonie kosmetycznym przyciąga nowych klientów. Czują się oni bezpieczenie i ufają, że podczas zabiegu nie zostaną zainfekowani groźną chorobą.

Dekontaminacja może również zawierać w sobie dezynsekcję, a więc usunięcie owadów i pajęczaków, a także deratyzację, czyli wyplenienie szczurów i myszy. Jest to kolejna metoda zabezpieczająca przed roznoszeniem po salonie kosmetycznym lub szpitalu, niebezpiecznych chorób, wirusów, bakterii i innych substancji. Sterylne warunki w każdym miejscu pracy to gwarancja poczucia bezpieczeństwa zarówno po stronie klientów oraz pacjentów jak i personelu.

dekontaminacja